Anecpla Home | Contacto | 91 380 76 70  | anecpla@anecpla.com

ASOCIATE

Baleares

 DECRETO 133/2008, de 5 de diciembre, por el que se establece el procedimiento para la renovación de los carnés de aplicadores de plaguicidas de uso ambiental y de uso en la industria alimenticia.

 

 ORDRE de la consellera d’Agricultura i Pesca de 16 de gener de 2006, per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001, per la qual es regula la formació del personal d’aplicació de productes fitosanitaris i dels responsables de la seva venda.

 

 ORDRE del conseller d'Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001 per la qual es regula la formació del personal d'aplicació de productes fitosanitaris i dels responsables de la seva venda

 

 ORDRE del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 2 de març de 2012, per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 13 de juny de 2001 per la qual es regula la formació del personal d'aplicació de productes fitosanitaris i dels responsables de la seva venda

 

 DECRET 36/1998, de 13 de març, pel qual es crea el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i erillosos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

 RESOLUCIÓ de la conselleria de Presidència de dia 8 de setembre d 1997 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del serveis d’informació juvenil a les Illes Balears.

 

 ORDRE de la Conselleria  ’Agricultura, Comerç indústria de 29 d’abril de 1997 per la qual es dicten les normes per a la inscripció i el funcionament en el registre oficial d’establiments i erveis plaguicides.

Webex y suscribete nuestro newsletter

Sugerencias, Preguntas y respuestas

Contacto

2019 Anecpla
Calle de la Cruz del Sur 38, local
28007 Madrid
Telefono: 91 380 76 70 Fax: 91 777 99 45
Email: anecpla@anecpla.com
- Aviso Legal
- Política de Privacidad y Cookies
- Política de Calidad
- Demandar empleo